הודעות השבועיות

Mazal Tov

Mazal Tov to Mark and Tamar Glickman on the birth of a daughter. מזל טוב למרק ותמר גליקמן לרגל הולדת הבת.