הודעות השבועיות

Mazal Tov מזל טוב

Mazal Tov to Benjy and Shoshanna Goldman on the birth of a girl.  מזל טוב לבנג'י ושושנה גולדמן לרגל הולדת הבת.

Mazal Tov מזל טוב

Mazal Tov to Yehoshua and Rachel Hershberg on Adina's engagement to Aviad Torati מזל טוב ליהושוע ורחל הרשברג לרגל ארוסי בתם עדינה עם אביעד תורתי.