Skip to content

אודות בית מדרש תורני לאומי

הקהילה

הקהילה המתרחבת של 'בית מדרש תורני לאומי' מורכבת מגרעין דינמי של למעלה מ-50 משפחות. בין חברי הקהילה יש ישראלים ותיקים ועולים מארה"ב, קנדה ואנגליה. חברי הקהילה, שהם בוגרי ישיבות הסדר ומוסדות תורה על-תיכוניים אחרים, הגיעו לבית שמש כדי ליצור קהילה תורנית תוססת. 'בית מדרש תורני לאומי' מציע מסגרת ייחודית למבוגרים ולילדים, שבה נשמרת וגדלה מחוייבותם לתורה, תוך הושטת יד לציבור הכללי יותר. הקהילה שלנו נחנכה בראש השנה, התשנ"ח, באולם קטן ומושאל. ב'בית מדרש תורני לאומי' מתקיימים שיעורים למבוגרים, לכלל הקהילה, וכן קבוצות תפילה ולימוד לילדים.

בית הכנסת מעוניינים לקדם בברכה תושבים חדשים שמגיעים לשכונתנו. אם אתם יודעים על משהו שהצתרף או יצטף לשכונה נא ליצור קשר עם אחד מחברי הוועד ו אם ציפי ליבוביץ.

בית הכנפת מעוניין לאחל הצלחה לנוער שמתגייסים לצהל או מתנדבים בשירות לאומי. אם אתם יודעים על משהו כזה נא ליצור קשר עם אחד מחברי הוועד

מטרותינו

מלאי התלהבות ועזוז, אנו שואפים לבנות בבית-שמש קהילה תורנית חזקה ומחוייבת תחת הדרכתו של מורנו הרוחני, הרב חגי רביב, שליט"א. מטרותינו:

  • להעניק השראה דרך התפילות והשיעורים
  • למשוך לומדי תורה ועוסקיה לבית שמש
  • להנחות את הקהילה באמצעות פסקי הלכה
  • לחזק את מחוייבותם של ילדינו לעבודת ה'
  • לקלוט עולים חדשים בגבעת שרת
  • להציע תוכניות קירוב לקהילה שאינה שומרת מצוות
  • לשמש כמגדלור לעתידה של הציונות הדתית
Print Friendly, PDF & Email