Skip to content

הרב המייסד

הרב אבישי דוד, שליט'א

הרב המייסד שלנו, הרב אבישי דוד, שליט"א

הרב אבישי דוד שליט"א היה הרב המייסד ומנהיג הקהילה שלנו מיסודנו עד אוגוסט 2017, כשעזב את השכונה שלנו. השפעתו המתמשכת תורגש לעד.

הרב אבישי דוד קיבל את הסמכות הרבנית שלו מ"ישיבה אוניברסיטה ". בעודו לומד תחת ענקים גדולים כמו הרב יוסף דב סולובייצ'יק זצ"ל ורב ניסן אלפרט זצ"ל, רכש רבי דוד ידע רב שהוא חולק עם תלמידיו ברחבי העולם. לפני עלייתו באוגוסט 1994, הרב דוד היה ראש ישיבה של ישיבת בני עקיבא אור חיים ואולפנת אורות בטורונטו ומנהל בית הספר התיכון "ישיבה בלוק" בסנט לואיס. בישראל, הרב דוד היה רם בישיבת ההסדר "אור עציון", ועמד בראש הסמינר למדרשת מבשרת ירושלים. החל מאלול תשס"ז, הרב דוד הפך לראש הישיבה של ישיבת תורת שרגא בירושלים.

תלמידיו של רבי דוד, כולל חיילים המשרתים בצה"ל, באוניברסיטה ובחורי ישיבה ותושבי בית שמש, זכו כולם בהשראת אהבתו לתורה, המחויבות לארץ ישראל ורגישות עמוקה ל"כלל ישראל ".

Print Friendly, PDF & Email