Skip to content

חברות

דמי חבר לשנת תשפ"ד

כדי לספק את כל צרכי קהילתנו, דמי החבר הם המשאב הכספי העיקרי לבניית התקציב השנתי של בית הכנסת. דמי החבר השנתיים יישארו כבשנה שעברה, ויעמדו על 1,500 שקל למשפחה ו 750 – שקל ליחיד. בנוסף, החלטנו להמשיך ולהעניק הנחה מיוחדת לחברים חדשים של :10% (1,350 ש״ח). בנוסף, אנו נציע הנחה לחברים מתחת לגיל 30. העלות לזוג (גיל ממוצע) תהיה 750 ש"ח וליחיד 375 ש"ח. אנחנו מקווים לעודד חברים יותר צעירים להיות חלק מהבית הכנסת שלנו.

  • משפחה: 1,500 ש"ח
  • יחיד: 750 ש"ח
  • זוג מתחת לגיל 30: 750 ש"ח
  • יחיד מתחת לגיל 30: 375 ש"ח
  • חברים חדשים: 1350 ש"ח (הנחה של 10% לשנה הראשונה)
  • חברות שותפות: 600 ש"ח (מיועדת רק לאנשים שהם חברים מלאים בבית כנסת אחר בשכונה)

קרן הבניה

אנו מבקשים מכל מי שטרם השלים את התשלומים לקרן הבניה, להשתדל להשלים את היתרה. אם משפחתכם טרם הצטרפה לקרן הבנייה, זו הזדמנות מצוינת להתחיל. השתתפות בקרן הבניה עומדת על 7000 ש״ח. כספי קרן הבניה חשובים ומשמשים להוצאות חיוניות שלנו. ככל שעוברות השנים מאז בנינו את בית הכנסת, נדרשים תיקונים ושיפוצים גדולים ורבים יותר. לכן השותפות שלכם בקרן הבניה דווקא בעת הזאת חשובה ביותר. זוהי מחויבות חד פעמית של כל משפחה בקהילה שלנו, וניתן לשלם אותה בתשלומים, שיתפרסו על פני כמה שנים. תשלום לקרן הבניין מזכה את המשפחה בעדיפות בבחירת מקומות לימים הנוראים, הנחות בשימוש אולם השמחות וזכויות אחרות.

BMTL Membership Dues & Seating 5784

חבר-עמית

בשכונת שיינפלד יש כמה בתי כנסיות שמשרתים את תושבי השכונה. ישנם אנשים שהם חברים בבית כנסת אחר למרות שהם גם מתפללים או/ו לומדים בבית המדרש או/ו משתתפים בפעילויות בבמת"ל. כדי לאפשר לחברים אלו להיות שותפים באחזקת במת"ל, ישנה אפשרות להשתתף כחבר-עמית. חברות כזו מזכה את משפחתכם להנחות על דמי שימוש באולם סלסני והטבות נוספות. דמי חברות-עמית לשנה עומדים על 600 ש"ח למשפחה. נא שימו לב שחברות עמית מיועדת לאלו שכבר חברים מלאים בבית כנסת אחר.

אם אין קמח אין תורה. על מנת שנוכל לשרת את הציבור ואת הקהילה, במת"ל סומך על משפחות הקהילה שתתרום ותתמוך כספית לאחזקת בית הכנסת. אף על פי כן, חברות בבמת"ל אינה מותנית בשיקולים כספיים. אם יש צרכים מיוחדים או בקשות מיוחדות בנושא, נא לפנות לאליסה אפטעל.

Print Friendly, PDF & Email