Skip to content

יוזמת בית מדרש קהילתי

בית מדרש תורני לאומי גאה לתת חסות ליוזמת בית המדרש קהילתי יחד עם בתי הכנסת האחרים בשכונה.

היוזמה הוקמה בשנת 2015 במטרה להביא רבנים ידועים וראשי ישיבות שונים לבוא לקהילה ולהעביר שיעורים בערך פעם בחודש.

למידע נוסף, ראה אתר האינטרנט שלנו BetShemeshTorah.org

Print Friendly, PDF & Email