לוח זמנים

ימות החולשבוע של 4/18שבתפרשת אחרי-קדושים
שחרית א'6:15הדלקת נרות18:37
שחרית ב'7:15מנחה וקבלת שבת מוקדמת17:30
שחרית ג'8:15מנחה וקבלת שבת18:55
שקיעת החמה19:17
מנחה גדולה13:30
מנחה קטנה18:55שחרית א'6:45
שחרית ב'8:15
ערבית א'19:35שחרית ג'8:45
ערבית ב'21:00
ערבית ג'21:30מנחה א'13:30
ערבית ד'מנחה ב'17:30
מנחה ג'18:30
דף יומי18:55
ערבית ומוצ"ש19:55


שיעורים בימי חול
מדי יום: 5:30 בבוקר (5:25 בימים ב' ו-ה') הרב אלן שוורץ – דף יומי (באנגלית)
מדי יום: 6:35 בבוקר הרב משה ליכטמן – עמוד יומי (באנגלית)
מדי יום: 7:05 בבוקר סטו שריידר – דף יומי (באנגלית)
יום ג': 20:30 הרב רביב - גמרא בעיון פרק הכונס - הפרק הששי של בבא קמא (בעברית)
יום א' - ה': 20:00 ויום ו': 12:45 הרב דניאל סימון - דף יומי (אנגלית)
יום א': 20:30 - 21:30 פעם בשבועיים - הרב רביב - נ"ך - ספר שמואל (באנגלית)
יום א' : 20:30 – 21:30 הרב יהודה ראק – מנחת חינוך (בעברית)

בית המדרש

במת”ל פתוח מדי בוקר וערב ללימוד תורה. אם מסיבה כלשהי הדלת נעולה, התקשרו לצבי אסקוט, במס’ טלפון 052-344-9592 או 991-4087

Print Friendly, PDF & Email