לוח זמנים

ימות החולשבוע של 11/29שבתפרשת וישלח
שחרית א'6:15הדלקת נרות15:59
שחרית ב'7:15מנחה וקבלת שבת מוקדמת-
שחרית ג'8:15מנחה וקבלת שבת16:20
שקיעת החמה16:39
מנחה גדולה13:30
מנחה קטנה16:20שחרית א'6:45
שחרית ב'8:15
ערבית א'17:00שחרית ג'8:45
ערבית ב'19:00
ערבית ג'21:00מנחה א'13:30
ערבית ד'21:30מנחה ב'15:50
מנחה ג'-
דף יומי16:10
ערבית ומוצ"ש17:17


שיעורים בימי חול
מדי יום: 5:30 בבוקר (5:25 בימים ב' ו-ה') הרב אלן שוורץ – דף יומי (באנגלית)
מדי יום: 6:35 בבוקר הרב משה ליכטמן – עמוד יומי (באנגלית)
מדי יום: 7:05 בבוקר סטו שריידר – דף יומי (באנגלית)
יום ג': 20:30 הרב רביב - גמרא בעיון פרק הכונס - הפרק הששי של בבא קמא (בעברית)
יום א' - ה': 20:00 ויום ו': 12:45 הרב דניאל סימון - דף יומי (אנגלית)
יום א': 20:30 - 21:30 פעם בשבועיים - הרב רביב - נ"ך - ספר שמואל (באנגלית)
יום א' : 20:30 – 21:30 הרב יהודה ראק – מנחת חינוך (בעברית)

בית המדרש

במת”ל פתוח מדי בוקר וערב ללימוד תורה. אם מסיבה כלשהי הדלת נעולה, התקשרו לצבי אסקוט, במס’ טלפון 052-344-9592 או 991-4087

Print Friendly, PDF & Email